naar top
Menu
Logo Print

DUOBEURZEN PUMPS & VALVES EN MAINTENANCE KOMEN ERAAN

Maintenance

Pumps & Valves

Hoge verwachtingen na editie 2016

Binnenkort mag Antwerp Expo opnieuw de parallelle vakbeurzen Pumps & Valves en Maintenance huisvesten. Met die tandem wist beursorganisator Easyfairs ook bij vorige edities in 2014 en 2016 uitstekende resultaten op te tekenen, waarbij telkens de kaap van 5.000 bezoekers werd gerond. Voor Pumps & Valves is het intussen de zeventiende uitgave, terwijl Maintenance dertien kaarsjes mag uitblazen. Genoeg redenen dus om even in discours te gaan met beursorganisatoren Wim Kegelaers en Dieter Wilssens.

 

Dieter Wilssens
Dieter Wilssens (Group Event Director, Easyfairs)

Waarin verschilt Pumps & Valves Antwerpen met de uitgaves in Düsseldorf en Rotterdam van vorig jaar?

Dieter Wilssens: “Allereerst is dat verschil ook een beetje historisch gegroeid. De combinatie met vakbeurs Solids maakt dat men in Nederland focust op bulk en poeder in dat luik van de beurs, terwijl men in het deel van Pumps & Valves de volgspot richt op gas en liquids. In België kiezen we er al sinds 2012 voor om de beurs op hetzelfde moment te laten plaatsvinden met de vakbeurs Maintenance, gezien de synergieën tussen beide beurzen. Het concept werd blijkbaar dermate gesmaakt dat men dit ook in Duitsland besloot over te nemen. Dus we kunnen wel stellen dat de combinatie zeker steek houdt. Immers, er is geen enkele pomp of klep die kan blijven draaien zonder onderhoud.“

Wim Kegelaers: “Anderzijds zijn er ook heel wat aspecten inherent aan onderhoud die niks met pompen en kleppen te zien hebben. Onderhoud van machines, bijvoorbeeld, maar ook wanneer men het heeft over hydraulica en hydrauliekleidingen, hoeft het niet steeds om pompen te gaan. Vandaar dat de combinatie er is, maar dat we beide beurzen ook echt als afzonderlijke events blijven beschouwen.“

Dieter Wilssens: “Wel is er zoiets als een duozone tussen beide beurzen, in Hall 1. Hier kan je spelers als Eriks, Endress+Hauser en ENGIE Fabricom terugvinden. Maar er zijn dus ook heel wat bedrijven die er specifiek voor kiezen om op Maintenance te staan, zonder gelieerd te worden met Pumps & Valves.“

Een geheel dus, maar toch ook afzonderlijk.

beursplattegrond

Dieter Wilssens: “Klopt. We willen niet de idee wekken dat beide beurzen enkel over pompen en kleppen gaan. In plaats daarvan wensen we het accent te leggen op beide werelden afzonderlijk: enerzijds op pompen & kleppen, en anderzijds op onderhoud in de breedste zin van het woord. Zij het dan uiteraard ook met een overlappend deel, wat ook in werkelijkheid zo is ingevuld op de beursvloer.“ (zie beursplattegrond)

Wim Kegelaers: “Uiteraard komt niet elke maintenance manager of onderhoudstechnicus in contact met pompen, dus is de opdeling zeker logisch. Maar het is wel zo dat ook het hele Industrie 4.0-verhaal ook in de wereld van de pompen steeds nadrukkelijker naar voren komt. Als een pomp op een bepaald moment een abnormale trillingsafwijking vertoont, maakt de hele idee achter Industrie 4.0 en Smart Maintenance het steeds eenvoudiger deze te detecteren.“

Wordt het hele Smart Maintenance-verhaal voor pompenfabrikanten (en -gebruikers) nu nog belangrijker dan vroeger, onder impuls van de opmars van sensortechnologie?

Wim Kegelaers: “Vast en zeker, en dat zien we ook op de beursvloer, waar er toch aanzienlijk wat bedrijven zich richten op het aanpassen, eerder dan op het vervangen van pompen. Immers, in de praktijk komen oudere pompen nog heel vaak voor. Dat betekent met andere woorden dat deze pompen uiteraard nog niet klaar zijn voor de nieuwe realiteit. Om ook voor deze oudere pompen nieuwe onderhoudsstrategieën te hanteren, zijn er sommige spelers die gespecialiseerd zijn in het aanpassen van deze apparatuur. Retrofitting zorgt er immers voor dat ook oudere pompen kunnen meedraaien in het nieuwe verhaal. Pompenfabrikant K.S.B. bijvoorbeeld mikt heel specifiek op het hele Industrie 4.0-verhaal. Een van de masterclasses, door het Nederlandse opleidingsinstituut Oveducon, zal hier trouwens over handelen.“

Welke bedrijven tekenen zoal present?

Dieter Wilssens: “Voor Pumps & Valves kunnen we steevast rekenen op de aanwezigheid van heel wat A-spelers. Wat wel duidelijk opvalt, is dat de consolidatie van de markt zich verder doorzet. Zo werd het Belgisch-Franse Ensival Moret, een naam als een klok, eind 2016 overgenomen door de Zwitserse Sulzer groep, terwijl Emerson de Valves & Controls divisie van Pentair in diezelfde periode overnam (dat deze op zijn beurt haalde bij Tyco International). Dit gebeurde overigens in de nasleep van de verkoop van Leroy-Somer en Control Techniques aan het Japanse Nidec. Door dergelijke acquisities worden er verschillende firma's geïntegreerd binnen grotere bedrijven. Voor de invulling van de beursvloer heeft dit als consequentie dat de ingenomen oppervlakte van die overnemers dan misschien meestal wel iets groter is, maar nooit de som van de twee afgescheiden firma's van weleer.“

Wim Kegelaers: “Om de drempel voor exposanten naar het event zo laag mogelijk te houden, voorzien we op de beursvloer van Pumps & Valves ook een Process Plaza, waar standhouders met een minimum aan inspanningen en budget toch kunnen exposeren. Niet iedereen behoeft immers een stand van 60 of 80 m². Voor deze standhouders is er ook een gemeenschappelijke bar voorzien, om een soort gemoedelijke sfeer te kunnen bekomen.“

Pumps & Valves

 

INNOVATIES

Innoveren blijft essentieel. Hoe komt dit tot uiting op de beursvloer?

Dieter Wilssens: “Innovaties laten zien is hét belangrijkste. Dat doen we door middel van de Digital Innovation Tour, waar alles draait om Industrie 4.0, zeg maar. Hierbij worden alle innovaties opgevraagd bij de exposanten, waarna BEMAS via een vakjury de meest relevante producten uitkiest. Ook het publiek kan online stemmen op basis van de eigen ervaringen voor de Audience Award.“

Wim Kegelaers: “Op woensdagnamiddag, donderdagvoormiddag en donderdagnamiddag organiseren we, in samenwerking met BEMAS, ook telkens een rondgang langs de top 10 van deze innovaties, onder begeleiding van een gekende maintenance manager. Kwestie van het event ook de nodige interactiviteit mee te geven.“

 

KENNISOVERDRACHT

Wim Kegelaers
Wim Kegelaers (Marketing Event Manager, Easyfairs)

Hoe wordt het randprogramma verder opgebouwd?

 

Wim Kegelaers: “We zetten hoog in op kennisoverdracht en kiezen hierbij voor betalende conferenties, het zogenoemde masterclassprogramma. Om een perfecte weerspiegeling van de verwachtingen te kunnen bieden, hebben we een enquête gehouden. Waar willen jullie meer info over verkrijgen tijdens de beurs? Vervolgens hebben we het beursprogramma voor zowel Pumps & Valves als Maintenance opgebouwd rond de top 20-antwoorden van deze bevraging.“

Dieter Wilssens: “Die topics, dat is voor alle duidelijkheid geen rocket science, hé! Het gaat om hoe men overbodige onderhoudskosten kan elimineren en de onderhoudsstrategie van een bedrijf kan verbeteren.“

Wim Kegelaers: “Zo bleek initiatie pomptechnieken bij Pumps & Valves een van de topantwoorden. Het toont aan dat er, ondanks de kennis van de beursbezoeker, nog altijd vragen zijn omtrent de werking van pompen en kleppen. Voor de inspiratiesessies worden er vaak cases aangewend, bijvoorbeeld rond onderhoud in het hele Industrie 4.0-gebeuren, iets wat heel erg gesmaakt wordt, ook bij aanwezigen afkomstig uit het managementniveau die hun kennis wensen bij te schaven.“

Dieter Wilssens: “Samen met KICMPI (Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie), BEMAS en Port of Antwerp houden we ook een conferentie omtrent de toegevoegde waarde voor zowel de maintenance- als de processkant van het hele Industrie 4.0-verhaal.“

Wim Kegelaers: “Het komt er eigenlijk op neer dat men niet meer wenst te vervangen bij panne, maar opteert om preventief te vervangen of herstellen, zodra een bepaalde waarde een afwijking vertoont. Het zal toelaten om onderhoud veel gerichter, veel efficiënter te plannen.“

 

FUN

Naast de beurs en de kennisoverdracht zelf, zijn er nog andere belangrijke peilers van de duobeurs?

Dieter Wilssens: “Ook het fungedeelte mag niet ontbreken. Allereerst is er de nocturne op de eerste beursdag van 18 tot 20 uur, waar men in een ontspannen sfeer contacten kan leggen. Beide beurzen kunnen verder ook beschikken over een heuse netwerkbar: het Bruin Café van Pumps & Valves in Hall 4, Den Atelier van Maintenance in Hall 3.“

Wim Kegelaers: “Niet onbelangrijk om te vermelden: ook voormalige ingenieursstudenten die afgestudeerd zijn tussen 2012 en 2017, kunnen op initiatief van de beursorganisatie en IE-Net de beurs gratis bezoeken.“

 

VOORUITBLIK

Welke doelstellingen of verwachtingen hebben jullie?

Wim Kegelaers: “We hopen te kunnen afklokken op zo'n 5.500 à 6.000 personen.“

Dieter Wilssens: “Eerder algemeen denk ik dat de trend richting automatisering en digitalisering steeds nadrukkelijker zal meespelen. In de gehanteerde pomptechniek gebeurt er niet zoveel wereldschokkends nieuws meer. In de digitalisering ervan en de analyse van data, daarentegen, ligt er voor de grootverbruiker die de pomp is, nog heel wat potentieel. Denk maar aan virtual reality of aan de realtimevisualisatie van een plant (digital twin).“

Wim Kegelaers: “Ook op Maintenance dit jaar zal het veiligheidsaspect dat gepaard gaat met automatisering - denk maar aan het veilige gebruik van drones - kort worden aangeraakt. In 2019 gaan we hierin nog een stapje verder en combineren we de beurs Maintenance met de nieuwe veiligheidsbeurs in het portfolio, Worksafe. Deze beurs, in principe de opvolger van de Brusselse Secura-beurs, handelt over ergonomie, gezondheid en veiligheid op het werk (van PBM's tot antislipvloeren), en valt in die optiek in de oneven jaren perfect te koppelen aan Maintenance. De even jaren blijven evenwel voorbehouden voor de combinatie met Pumps & Valves.“ 

Pumps & Valves

PUMPS & VALVES

PUMPS & VALVES

+3232805300
+3232805353