naar top
Menu
Logo Print

VERONTREINIGING

Vervuiling bedreigt de goede werking van de componenten in een hydraulisch circuit. Aangezien de spelingen in de componenten kleiner geworden zijn door de trend om hogere drukken te gebruiken, is de gevoeligheid van deze componenten tegenover contaminatie vergroot. De bronnen van vervuiling zijn:

 • vervuilde nieuwe olie
 • verontreiniging door de samenbouw
 • binnendringende vervuiling
 • inwendig ontstane vervuiling
 • beluchtingsopeningen van de tank
 • inspectieluiken van de pompgroep
 • onderhoudshandelingen
 • cilinderstangdichtingen

Vervuilde nieuwe olie

Alhoewel smeeroliën en hydraulische vloeistoffen geraffineerd en gemengd worden onder strenge zuiverheidsvoorschriften, zullen die tijdens het transport door veel slangen en leidingen gevoerd worden, alvorens opgeslagen te worden in vaten of in een opslagtank bij de klant. Op dit punt is de olie niet langer meer zuiver, aangezien er zich in de leidingen veel metalen en rubberen onzuiverheden bevinden. Ook de metaalschilfers van de vaten kunnen zich in de olie bevinden. Opslagtanks zijn ook een echt probleem, omdat de condensatie van water roestpartikels kan veroorzaken. Als de vloeistof onder redelijke omstandigheden wordt opgeslagen, zijn de meest voorkomende onzuiverheden bij de aflevering aan de machine vooral metaaldeeltjes, silicium en vezels.

Verontreiniging door samenbouw

Geen enkele industriële machine wordt gebouwd in een 'clean room'- omgeving. Er wordt geslepen, gelast, geschroefd, gewreven, geverfd ... Zelfs als de afgewerkte machine gespoeld en schoongemaakt is, is het niet abnormaal dat er binnenin nog verontreinigingen zitten. Zelfs bij het transport van en naar de klant worden er verontreinigingen aangemaakt.

Gegenereerde vervuiling

Dit soort vervuiling is het meest gevaarlijk omdat ze ontstaat door de werking van de machine zelf. De oorzaak is de slijtage van alle bewegende delen van de machine. Als er niet opgetreden wordt, ontstaat er een kettingreactie die funest is voor de machine. Soorten slijtage zijn:

 • schurende slijtage:
  harde deeltjes maken de brug tussen de bewegende oppervlakken en maken zo krassen op één of beide oppervlakken.
 • klevende slijtage:
  het vernietigen van de oliefilm veroorzaakt contact (metaal op metaal) tussen de bewegende oppervlakken.
 • vermoeidheidsslijtage:
  partikels die een brug maken in een spelingsruimte veroorzaken spanningspieken of microscheurtjes die onder de invloed van een herhaalde belasting van de getroffen zone kunnen uitzetten tot grotere spleten.
 • erosieslijtage:
  kleine deeltjes die zich in een vloeistofstroom met een hoge snelheid bevinden, schuren de regelkanten of de kritische oppervlakken weg.
 • cavitatieslijtage:
  toevloeibeperkingen bij pompen veroorzaken vloeistofdampbellen die imploderen en schokgolven veroorzaken, waardoor er kritisch materiaal weggeslagen wordt.
 • beluchtingsslijtage:
  luchtbellen in de vloeistof imploderen en veroorzaken het wegbreken van het oppervlaktemateriaal.
 • corrosieslijtage:
  water of chemische contaminatie in de vloeistof kan roestvorming of een chemische reactie veroorzaken, die op haar beurt dan weer de oppervlakken aantast.

Binnendringende vervuiling

Tankbeluchters

200px

Tankbeluchters laten luchtuitwisseling in de tank toe om het wijzigende olieniveau van werkende cilinders en de thermische uitzetting of inkrimping van de olie te compenseren. Alle mogelijke openingen moeten voorzien worden van efficiënte luchtfilters of diafragma's/ beweeglijke rubberen blazen die verhinderen dat de vloeistof in de tank in contact komt met de buitenlucht. Als het nodig is, moet het reservoirdeksel aan het reservoir gelast worden. De lucht zelf is naargelang van de omgeving al dan niet zwaar verontreinigd. In 1980 werden er metingen verricht en heeft men vastgesteld dat er wel degelijk 'atmosfeerstof' in de lucht hangt. Op het platteland spreken we dan over hoeveelheden van 0,013 tot 0,026 mg per 30 l lucht. In de stad en in gebieden met een lichte industrie gaat het om 0,026 tot 0,052 mg per 30 liter lucht, bij een middelzware industrie om 0,052 tot 0,098 mg per 30 liter lucht. In een gebied met een zware industrie (0,26 tot 1,3 mg per 30 liter lucht) en in de omgeving van openbare werken (1,3 tot 5,2 mg per 30 liter lucht) vinden we de grootste luchtvervuiling, wat zich reflecteert in de grotere mogelijkheid tot vervuiling van de olie in de tank bij contact.

Cilinderstangen

177px

Dichtingen met afstrijkers zijn maar zelden ontwikkeld om honderd uur lang werkzaam te zijn bij het verwijderen van de dunne film en bij de fijne contaminatie van de zuigerstang. Het omgevingsvuil dat aan een uitgestoken cilinderstang vastkleeft, wordt in de cilinder getrokken en dan afgewassen door de hydraulische vloeistof. Die vloeistof moet daarna direct naar een degelijke terugloopfilter geleid worden.

Onderhoud

Iedere mogelijke interventie met het openen van het hydraulische circuit betekent dat er omgevingsvuil binnengebracht wordt. De variatie is helaas te groot om specifieke aanbevelingen te doen. Eén handige vuistregel kunnen we wel nog meegeven: alle mogelijke voorzorgen moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat alle geopende verbindingen en poorten goed afgedekt en van stoppen voorzien worden. Ook het gebruikte gereedschap moet zo zuiver mogelijk gehouden worden. Dit kan door de tools permanent te reinigen.